Visa Malaysia

Cũng như hầu hết những điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á, khi người Việt đến du lịch tại Malaysia, bạn cũng sẽ được miễn thị thực nhập cảnh cho mình, để tìm hiểu đầy đủ thông tin về những thủ tục hay chuyến đi có liên quan đến visa, bạn hãy nhanh […]

Xem thêm