Visa Myanmar

Cũng giống bao quốc gia khác, Myanmar cũng có chế độ miễn visa Myanmar cho người Việt nhập cảnh vào quốc gia của mình với thời gian lưu trú 14 ngày, khi bạn đến với Myanmar, hãy tìm hiểu những thông tin thủ tục cần thiết cho mình nhé. Hãy nhanh chóng chuẩn bị thủ […]

Xem thêm